Marginal Analysis

Teknik menetapkan anggaran periklanan dengan mengacu pada titik dimana setiap tambahan dana yang dikeluarkan untuk iklan sama dengan tambahan profit yang didapat.