Advertisement

[Reading Time Estimation: < 1 minute]

Advertisement adalah iklan. Ini merupakan bentuk pesan periklanan pada media massa, baik pada media cetak, audio, audio-visual, elektronik. Kini sudah banyak juga iklan yang sifatnya interaktif.